Nieprześnia 2019 – Wiosenne przebudzenie z Ashtanga Joga